bookmate game

Батырлар жыры

Quotes

b8447294351has quoted2 years ago
Атқа мінді Алпамыс
Дәл он екі жасында,
Байбөрінің баласы,
Еркелеп өскен басында.
Құдай жалғыз, ол жалғыз,
Жолдасы жоқ қасында.
Бара жатып Алпамыс
Қапаланып жылайды.
880. Қайсар туған жас бала,
Қорлыққа қайтіп шыдайды.
– Есіктің алды шоңайна,
Жасағанша жалғызды
Жасамасаң болмай ма?
Осылай деп Алпамыс
Аттанды елдің шетіне.
Адам қарап бола ма
Арыстанның бетіне.
Бір ай жүріп арада,
890. Тайшық ханның ауылының
Жеткен екен шетіне.
Дем алыпты Алпамыс
Он бес күн жүріп бесінде.
Тайшық хан анда түс көрді,
Халқын жинап Тайшық хан
Сол уақытта сөйлейді.
– Менің түсім қағынды,
Қағынбаса не қылды?
Қызыл үлек буыршын
900. Өзіме тура шабынды.
Түс мәнісін таппадым,
Тістеп қашты бір төбет
Атамның күрзі шоқпарын.
Тауда да бар долана,
Айтқан сөзім оңа ма?
Жиделі Байсын елінде,
Қоңырат деген жерінде
Алпамыс атты жас берен
Атқа мінген бола ма?!
910. Осылай деп Тайшық хан
Бәріне бұйрық қылады.
Бас уәзір ханының
Бәрін түгел жинады.
Қол астындағы жанының,
Бәріне ақыл салады,
Тайшық хан естен танады.
“Түсірсек қолға ерді, – деп, –
b6042936616has quoted2 years ago
Біл тасындай жайнады.

Екі жаста Алпамыс
b3625300549has quoted2 years ago
Қалмаққа кеткен келініңіздің ізін

Impressions

b6331820842shared an impression2 years ago
👍Worth reading
🐼Fluffy

Крута

 • Батырлар жыры
  Алпамыс батыр қиссасы
  • 62
  • 2
  • 1
  • 3
  kk
  Free
 • Nan alemyshared an impressionlast year
  makontiiii0503shared an impression2 years ago
  👍Worth reading

 • Батырлар жыры
  Қобыланды батыр
  • 389
  • 99
  • 9
  • 9
  kk
  Free
 • fb2epub
  Drag & drop your files (not more than 5 at once)