Батырлар жыры

Қобыланды батыр

  Jazira Baglanovaдәйексөз қалдырды6 жыл бұрын
  Бастаймын Қобыланды деп сөздің басын,
  Демесін Қадір мәулім сөз тұлғасын.
  Батырдың аруағы көмек берсін,
  Келтірер сонда тілім сөз тұлғасын.
  Қиссасын Қобыландының айтсам терең,
  Қазақтан ол батыр ғой шыққан ерен.
  Ерлігін бүкіл әлем білсе дағы,
  Жыршы боп хикаясын айтып берсем.
  Ер еді халық үшін еңіреп туған,
  10. Сондықтан жауға қарсы белін буған.
  Тұлпар мініп, ту ұстап, садақ тартып,
  Халықтың ауыр күнде кегін қуған.
  Тоқтарбай Қараспанды мекендеген,
  Үлкен тау қалың қыпшақ өткен деген.
  Малы көп, перзенті жоқ, қайғы жайлап,
  Дүниеден жылауменен өтем деген.
  Тоқсан құл малға ие, баласы жоқ,
  Күндіз-түні зар жылайды баласыз боп.
  Қалың ел есіркейді ессіз байды,
  20. Жүреді көтере алмай қамқоршы боп.
  Болады көңілі жай, ішкенде шай,
  Толар көңіл болғанда барлығы сай.
  «Мұрагерсіз, тұяқсыз өтем бе» – деп,
  Жылайды күні-түні бұл Тоқтарбай.
  Халқына қайырымшыл бұл Тоқтарбай,
  Береді қайыршыға бір-бірден тай.
  Кетеді әр тарапқа даңқы шығып,
  Қатардан асып тұрған рақымшыл бай.
  Тек арманы дүниеде – жалғыз бала,
  30. Күші, ақылы сай болған дана.
  Он бермей, он бес бермей, біреу берсе,
  Мың құлға татитұғын жеке қара.
  Осы арман көңіліне салған жара,
  Өткізген Тоқтарбайдың күні қара.
  Аналықта жылайды, тынбайды үні.
  Осылай қос кәрінің өтті күні.
  b2539594594дәйексөз қалдырды4 күн бұрын
  Тайбурылға тіл бітті,

  Тайбурыл сонда сөйледі:
  b2539594594дәйексөз қалдырды4 күн бұрын
  Намаз ақшам жеткенше
  b2539594594дәйексөз қалдырды4 күн бұрын
  Қырық күншілік Қазанды

  Көрсетші бүгін көзіме!
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Алпыс жасқа келгенде

  Қобыландыдай ұл тапқан

  О да менің сорым ба
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Сенен қалған мен сорды

  Бір дұшпанның мықтысы

  Аламын деп тұрғанда,

  Қараңғы үйге салғанда,

  Көңілге қайғы толғанда,

  Сұлтаным, сонда келерсің
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Кешегі кеткен қияттан

  1460. Он екі күн бұрын барарсың.

  Қазан салған қос қала,

  Қырлы қала, Сырлы деп,

  Сырлысын бұрын аларсың,

  Жалғаса біткен жанында

  Қасқарлық деген тауы бар
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Дін білмеген дұшпанға

  Жалғыз кетіп барасың
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Азу тісі болаттай

  Жас бөріге тапсырдым;

  Тоқсанға келген әкемді

  Құдіретке тапсырдым;

  Алпысқа келген анамды

  Мұхаммедке тапсырдым;

  Шырағым, сені, Қарлығаш,

  Шаш ханымға тапсырдым;

  1350. Қосақ жарым қыз Құртқаны

  Бибі Батимаға тапсырдым,

  Сендер төртеу, мен – жалғыз
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Тоғай толған жылқымды

  Жасанған жауға тапсырдым;

  Желі толған түйемді

  Сарысуға тапсырдым;

  1340. Қорам толған ақты қой –

  Аш бөріге тапсырдым
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Сендерді мұнда жылатпас

  Қараспан тауын жайлаған

  Қалың Қыпшақ қарындас
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Төртеуі жылап соңынан,

  Кескілеп кет деп қолыңнан,

  Қобыландының ізінен

  Бұлар да еріп келеді.

  Түстік жерге келгенде,

  Қарындасы сөйлейді
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Түнімен ұйқы көрмеген

  Тайбурылдың үстіне

  Алтыннан тұрман, ер салып,

  Аз ғана азық, жем салып,

  Ақ орданың алдынан

  Өткізді Құртқа көлденең.

  Тайбурылды көргесін,

  Қобыланды тұрды төсектен.
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Менің көзім тіріде

  Қараңғы түнек ішінен

  Шығарармын жарыққа!

  Осы барған сапардан

  Есен барып, сау қайтсам,

  Әйел де болсаң, Құртқажан,

  Хан қылармын халыққа!
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Жазығы әйел демесең,

  Құртқа қыз да тым күшті
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Туғалы күнді көрмеген,

  Түнектен шыққан Тайбурыл

  Айдалаға шыққан соң

  Тұлкідей көзі жайнайды,

  Қаруы симай қайнайды
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Сұлтаным дағы десіпті
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Екпіні қатты кім болсын?
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Еркек болып не етеміз,

  Әр талапқа шығарда

  Қатынға ақыл салсақ біз,

  Қатынның тілін алсақ біз.
  b2539594594дәйексөз қалдырды5 күн бұрын
  Бағып тұрған баласын,

  Күтіп тұрған анасы,

  Өзі әйелдің данасы
fb2epub
Файлдарды осы жерге салыңыз, бір әрекетте 5 кітаптан асыруға болмайды