uk
Books
Авторський коллектив

Українська Держава — жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років

Погляд через 100 років!Події 26 тижнів перебування при владі в Україні «останнього гетьмана» Павла Скоропадського в 1918 році досі зумовлюють палкі суперечки істориків. «Оперетковий гетьман» чи «визначний державник», «німецька маріонетка» чи справжній відновлювач українства?У пропонованій праці проекту «LikБез. Історичний фронт» представлено спектр думок дослідників: від апологетів гетьмана до скептиків і противників. Окрім того, ми побачимо найширші кордони України, розбудову українського війська, відносини з Кримом, установлення кордону з Росією, який дуже несхожий на сучасний… Читач сам зможе оцінити постать Скоропадського, його дії та провести очевидні аналогії із сьогоденням. Проект LikБез зібрав докупи більш як два десятки істориків… Наскільки мені відомо, жодна інша країна не робила такого масштабного огляду своєї історії з таким розмахом… Проект, призначений розвінчати історичні міфи та пропаганду, має ознаменувати нову фазу історичної дискусії в Україні, а також створити нові професійні стандарти української історіографії. Pogljad cherez 100 rokіv!Podії 26 tizhnіv perebuvannja pri vladі v Ukraїnі «ostann'ogo get'mana» Pavla Skoropads'kogo v 1918 rocі dosі zumovljujut' palkі superechki іstorikіv. «Operetkovij get'man» chi «viznachnij derzhavnik», «nіmec'ka marіonetka» chi spravzhnіj vіdnovljuvach ukraїnstva?U proponovanіj pracі proektu «LikBez. Іstorichnij front» predstavleno spektr dumok doslіdnikіv: vіd apologetіv get'mana do skeptikіv і protivnikіv. Okrіm togo, mi pobachimo najshirshі kordoni Ukraїni, rozbudovu ukraїns'kogo vіjs'ka, vіdnosini z Krimom, ustanovlennja kordonu z Rosієju, jakij duzhe neshozhij na suchasnij… Chitach sam zmozhe ocіniti postat' Skoropads'kogo, jogo dії ta provesti ochevidnі analogії іz s'ogodennjam. Proekt LikBez zіbrav dokupi bіl'sh jak dva desjatki іstorikіv… Naskіl'ki menі vіdomo, zhodna іnsha kraїna ne robila takogo masshtabnogo ogljadu svoєї іstorії z takim rozmahom… Proekt, priznachenij rozvіnchati іstorichnі mіfi ta propagandu, maє oznamenuvati novu fazu іstorichnoї diskusії v Ukraїnі, a takozh stvoriti novі profesіjnі standarti ukraїns'koї іstorіografії.
474 printed pages
Original publication
2019
Publication year
2019
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Quotes

  • b5632640902has quoted4 years ago
    Відповідно, професора Грушевського намагалися просто забути як випадковість, Скоропадський став «оперетковим гетьманом», а Петлюра — «погромником». Українська армія тієї доби — просто «гайдамаки», тобто бандити… Єдиний яскравий образ, що після нової російсько-української війни набув популярності, — це герої Крут, юнаки, які героїчно загинули під кулями тодішніх російських агресорів. «Кіборги» того часу.

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)